"Jag älskar entreprenörskap!"

Nuvarande engagemang

På denna sida finns möjlighet att läsa ett litet axplock av vad jag gör i några av de engagemang jag har idag.

Jag har alltid arbetat mycket i tjänstesektorn. I princip hela min yrkesverksamma karriär har det varit tjänsterna som stått i centrum. Så är det även till stor del idag. Här nedan ett litet axplock av mina uppdrag idag:

IdrottsBudet

Jag delägare i IdrottsBudet, en budfirma jag och en kamrat startade för 15 år sedan och som idag omsätter ca 40 mkr. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö. Initialt hade vi bara Elitidrottare anställda som fick jobba 50-75 % vid sidan om sitt idrottande. Genom året när vi växt har andelen idrottare blivit färre men vi behåller namnet och jobbar hårt med idrottsprofilen på olika plan. Här arbetar jag med ekonomistyrning, affärsutveckling och stöd/mentorskap till vår VD i olika sammanhang.

Kinnarps i Uppsala AB

Bland mina externa uppdrag kan nämnas att jag sedan 2005 suttit som styrelseordförande i Kinnarps i Uppsala AB. Det är den lokala Kinnarps representanten i stan och i deras verksamhet ingår inredning av miljöer hos företag och offentliga organisationer. Förutom att leda styrelsens arbete som styrelseordförande har jag varit med i ett antal projekt under åren i syfte att öka bolagets lönsamhet och minska bolagets sårbarhet i sämre tider.

Mindustry

Jag är sedan 2006 delägare i ett mäss- och inredningsbolag som idag heter Mindustry. Vi har bytt namn efter sommaren från Exit Exhibitions AB för att tydliggöra att vi vill designa och bygga mötesplatser där alla sinnen berörs. Vi bygger mycket för butiker, receptioner, entrér och naturligtvis mässmontrar som var bolagets affärsidé i grunden. Här arbetar jag som Styrelsen ordförande och bollplank till VD i diverse löpande ekonomi/affärsfrågor.

Markona

Jag lägger ganska stor tid till mitt uppdrag som styrelseledamot i Markona, ett markanläggningsföretaget är markentreprenörer med målet att förädla mark. På Markona sitter jag i styrelsen men har även ett ansvar för förvärvsprogram tillsammans med bolagets affärsutvecklare. I detta ingår att förhandla affärer, förhandla om finansiering samt att genomföra DD processer och bistå vid upprättande av avtal.

Mariebergs kakelugnsmakeri

Sedan 2010 är jag delägare i Mariebergs kakelugnsmakeri, vi har tre butiker i Uppsala och Stockholm. Vi säljer kompletta installationer av eldstäder, skorstenar och allt vad som har med en eldstad att göra. Då bara ca 15 % av försäljningen handlar om att kunderna enbart köper en eldstad är mycket av arbetet här inriktat på entreprenader och effektivitet och kvalitét i dessa. Bolaget beräknas under 2013 omsätta ca 50 mkr och är f.n Nibes största enskilda återförsäljare i Sverige. Här stöttar jag VD med mycket personalfrågor, organisationsfrågor och möteshantering. Dessutom är jag ansvarig för bolaget strategiska plan närmaste åren.

Förutom ovanstående engagemang har jag uppdrag åt ett antal klienter gällande ekonomistyrning och ekonomiuppföljning. I dessa uppdrag kan mina insatser variera från årsvisa kontakter till månadsvisa uppföljningar. Bland dessa arrangemang kan idag nämnas Widerlöv o Co, Mattias Klums bolag, Hotel Svava mfl. Uppdragen är av naturliga skäl helt anpassade till kundernas behov och situation.

Consulterna.se

Behöver du hjälp i styrelsen, funderar du på om du tänker rätt kring dina affärsmöjligheter? Eller har du bara behov av ett bollplank i din vardag? Jag jobbar med affärsutveckling, affärsstrategier och ekonomistyrning. Jag älskar entreprenörskap.

Kontakta Mig

807
810