"Jag älskar entreprenörskap!"
Länk 1

Vad siffrorna visar är ett viktigt underlag för vad man bör göra och fokusera utvecklingen av företaget på.

Länk 1

Styrelsearbete handlar om strategier och att styra mot uppsatta mål. VD kan ibland behöva stöd i de operativa genomförandet.

Länk 1

När du behöver hjälp med affärsutveckling, affärsstrategier och ekonomistyrning.

Consulterna

Behöver du hjälp i styrelsen, funderar du på om du tänker rätt kring dina affärsmöjligheter? Eller har du bara behov av ett bollplank i din vardag?

Jag jobbar med affärsutveckling, affärsstrategier och ekonomistyrning. Jag älskar entreprenörskap.

Consulterna.se

Behöver du hjälp i styrelsen, funderar du på om du tänker rätt kring dina affärsmöjligheter? Eller har du bara behov av ett bollplank i din vardag? Jag jobbar med affärsutveckling, affärsstrategier och ekonomistyrning. Jag älskar entreprenörskap.

Kontakta Mig

807