"Jag älskar entreprenörskap!"

Bakgrund

Jag har nästan under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med egna bolag. Jag har drivit upp ett antal verksamheter och alltid sett entreprenörsskapet som min största drivkraft. Förutom att starta ett antal verksamheter genom åren har jag även varit med om att avyttra verksamheter.

Jag är i grunden civilekonom och har av naturliga skäl alltid varit nära ekonomi och haft ekonomiska tankar högt på min agenda. Jag har under senare år förflyttat min fokus från ekonomi och ekonomistyrningsområdet till mer och mer affärsutveckling. För mig har alltid affärsutveckling varit en del av jobbet och att få jobba med det på professionell basis är både kul och stimulerande. Mycket av grunderna för affärsutveckling har ju ekonomiska aspekter och här är det alltid skönt att ha en professionell kunskap att falla tillbaka på.

Större delen (ca 15 år) av mitt yrkesverksamma liv har jag drivit en ekonomioutsourcingfirma. Vi sålde samtliga ekonomiprocesser såsom lön-, leverantörsfaktura-, kundreskontrahantering, men naturligtvis även bokföring och boklutstjänster. Under dessa år med egen ekonomiverksamhet hamnade jag ofta som dragandes av ekonomiska siffror för styrelser och ledningsgruppen och det var i dessa sammanhang jag fann mitt intresse för affärsutveckling.

Vad siffrorna visar är ett viktigt underlag för vad man bör göra och fokusera utvecklingen av företaget på.

Dessutom har jag tidigt sett ”glappet” mellan ekonomens språk och företagaren. En av mina dolda missioner är verkligen att försöka få företagarna att förstå vad ekonomin betyder och vilket fantastiskt underlag det är för framtida strategier och beslut.

Jag arbetar idag professionellt i 6 externa styrelser och har ytterligare två uppdrag där jag arbetar i en professionell styrelseform men där valt att arbeta i adjungerad form. Jag är fortsatt entreprenör via fem egna bolag där jag är delägare och mer eller mindre aktiv.

/Stefan Sjöö

Consulterna.se

Behöver du hjälp i styrelsen, funderar du på om du tänker rätt kring dina affärsmöjligheter? Eller har du bara behov av ett bollplank i din vardag? Jag jobbar med affärsutveckling, affärsstrategier och ekonomistyrning. Jag älskar entreprenörskap.

Kontakta Mig

807
808