"Jag älskar entreprenörskap!"

Ekonomistyrning

Att få fram Balans- och resultatrapporter är det många som kan. Att från dessa dra slutsatser om hur man se verksamheten är betydligt mer komplext. Att med ekonomiska data skapa strategier om utvecklingen av bolaget kallas i min värld ekonomistyrning.

Det är en av mina favoritområden av naturliga skäl. I denna del anser jag också att det ligger en väsentlig del i att kunna kommunicera ekonomisk fakta på sätt som företagare förstår.

Consulterna.se

Behöver du hjälp i styrelsen, funderar du på om du tänker rätt kring dina affärsmöjligheter? Eller har du bara behov av ett bollplank i din vardag? Jag jobbar med affärsutveckling, affärsstrategier och ekonomistyrning. Jag älskar entreprenörskap.

Kontakta Mig

807
809
862